Een grote dank aan leerlingen en ouders!

We willen graag alle leerlingen en ouders bedanken. Ook voor jullie zijn het geen evidente tijden: Onzekerheid over inkomsten, over het hebben van een job of net extra moeten werken en ondertussen de taken van de kinderen opvolgen. We zijn blij te zien dat de overgrote meerderheid van de bevolking de maatregelen goed opvolgt en zich blijft inzetten.

Wat nu met de lessen na de paasvakantie?

Voor de lagere school kunnen we alvast melden dat alle ouders gecontacteerd zullen worden door de klastitularis. Ook de leerkrachten van de kleuters zullen contact zoeken met de gezinnen.