Dokterattest toedienen van geneesmiddelen

 Wat staat in de wet?

  • In België is iedereen verplicht hulp te verlenen aan een persoon in nood. Wanneer je zelf geen gevaar loopt, ben je verplicht de hulp te bieden die je kent en kunt geven.
  • Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dat is voorbehouden aan artsen, apothekers en andere medische beroepen. Andere personen die medicijnen geven, zijn wettelijk strafbaar.
  • Slechts als kinderen regelmatig medicijnen nodig hebben, en die niet thuis kunnen worden gegeven, kan de school ze toedienen. Op voorwaarde dat de ouders een ondertekend attest meegeven met de naam van de leerling, de naam van de medicatie en de vorm (pilletjes, siroop…), het tijdstip waarop de medicatie wordt gegeven, de hoeveelheid, de wijze van bewaring en voorzorgen en ongewenste effecten.

Het attest kan u hier downloaden als pdf.