VCLB Maasland

Informatie voor de ouders van leerlingen uit het basisonderwijs

Het Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding

Wat doet het VCLB?
Het Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding (het VCLB) helpt u en de school, als er vragen zijn over uw kind. Dat kan gaan over vier domeinen.

  • leren en studeren
  • studie- en beroepskeuze, overschakelingen
  • medisch onderzoek, vaccinaties en gezondheid
  • welbevinden
Het CLB werkt gratis en discreet, de VCLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Meer info kan u hier terugvinden!