Inschrijvingsbeleid

Inschrijven van een 2,5 jarige kleuter in het centrum

Ouders kunnen hun kind aanmelden op school tijdens het schooljaar waarin het kind 2 jaar wordt. De definitieve inschrijving heeft plaats op het eerstvolgende instapmoment na de dag dat het kind 2,5 jaar werd.

De instapmomenten zijn:

  • 1 september 2018
  • De eerste schooldag na de herfstvakantie (5 november 2018)
  • De eerste schooldag na de kerstvakantie (7 januari 2019)
  • 1 februari 2019
  • De eerste schooldag na de krokusvakantie (11 maart 2019)
  • De eerste schooldag na de paasvakantie (23 april 2019)
  • De eerste schooldag na het Hemelvaartsweekend (3 juni 2019)

Op regelmatige basis organiseren we op onze school een kennismakingsavond voor nieuwe ouders.

Tijdens deze kennismakingsavond stelt de directeur onze school kort voor en vinden ook de eerste contacten met de kleuterjuffen plaats. Zij zullen in het kort vertellen hoe een dag in de kleuterklas eruit ziet.

Er zal op deze avond ook al afgesproken worden wanneer uw kapoen een kijkje mag komen nemen in zijn of haar nieuw klasje. Deze bezoekjes vinden altijd plaats enkele dagen vóór het instapmoment.

Inschrijven van een 2,5 jarige kleuter in het wijkschooltje Erteveld

De ouders mogen contact opnemen tijdens de schooluren met juf Ilse Fabry op 089 75 69 57 of via inge.otten@dilsen-stokkem.be

Inschrijven van oudere kleuters

De ouders nemen best even contact op met het secretariaat. Er zal gevraagd worden om een afspraak te maken waarop de directeur de ouders een rondleiding geeft doorheen de school. De ouders en het kind kunnen al kort kennismaken met de kleuterjuffen en de leeftijdsgenootjes. Na deze kennismaking maken we de inschrijving compleet (administratief) en kan uw kind aan een boeiende schoolloopbaan beginnen bij SBS1&2!