Groeipakket

Nog nooit een schooltoelage aangevraagd? Niet zo vertrouwd met papieren en documenten? Geen probleem, wij helpen jullie!

Op donderdag 29 november tussen 13.15u en 17.00u is er een medewerker op school aanwezig om jullie te helpen bij het invullen van de papieren. Hij brengt de invulformulieren mee. Vooraf dient men bij dir. Inge Otten (089 79 08 69) een afspraak te maken.

Wat moeten jullie meebrengen:

  • Identiteitskaarten van het hele gezin (vader, moeder, kinderen)
  • Rekeningnummer bank
  • Eventueel bedragen/rekeninguittreksels van ontvangen alimentatie
  • Eventueel laatste belastingsbrief (inkomen 2016, aanslagjaar 2017 berekening met vermelding bijbetalen of teruggave)

Tot dan!

Meer info kan u terugvinden op www.studietoelagen.be